Putovanje u Tursku

Trenutno nema ograničenja za ulazak u Tursku.

VIZNI REŽIM
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od 6 meseci računajući od dana prvog ulaska.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Za ulazak u R. Tursku i boravak do 90 dana u periodu od 6 meseci, računajući od dana prvog ulaska, državljanima R. Srbije nije potrebna viza. Državljani R. Srbije koji žele da borave u R. Turskoj duže od 90 dana, zahtev za vizu mogu podneti preko veb sajta: www.visa.gov.tr.
Strani državljani koji ulaze u R. Tursku potrebno je da poseduju pasoš čiji je rok važenja najmanje 60 dana duži od dana isteka vize ili dozvole boravka, odnosno dozvoljenog boravka bez vize (bezvizni boravak za naše građane je 90 dana u periodu od 6 meseci), što znači da rok važenja putne isprave mora biti najmanje 150 dana, tj. 5 meseci od dana ulaska u Tursku.

SOCIJALNI SPORAZUMI:
R. Srbija i R. Turska potpisale su Sporazum o socijalnoj sigurnosti. Osobe koje dolaze u Tursku na duži period a imaju zdravstveno osiguranje u Srbiji, mogu od RFZO tražiti izdavanje formulara o zdravstvenom osigranju radi korišćenja istog u R. Turskoj. Napominjemo da svi koji formulare pribave, po dolasku u R. Tursku moraju iste odneti nadležnoj ustanovi zdravstvenog osiguranja R. Turske u gradu u kom borave, radi uzimanja ekvivaletnih dokumenata na turskom jeziku.
Kako ova procedura ume da bude komplikovana i zahteva vreme, savetujemo da svi turisti uzimaju obično putno zdravstveno osiguranje koje važi od datuma njihovog ulaska do datuma izlaska iz zemlje.

OSTALO – Vremenska zona: GMT+3 (jedan sat unapred u odnosu na vreme letnje računanje vremena / 2 sata unapred u odnosu na zimsko računanje vremena u Srbiji).
Nacionalna valuta je turska lira (TL). Vodeće inostrane konvertibilne valute mogu se zameniti za nacionalnu valutu u menjačnicama i bankama, čija je mreža vrlo razvijena, kako u turističkim mestima, tako i u svim gradovima.
Korisni telefonski brojevi:

• Kol centar za strance +90 157
• Vatrogasna služba 110
• Hitna pomoć 112
• Policija 155
• Žandarmerija 156
• Obalska straža 158
• Šumski požari 177
• Pogrebna služba 188
• Turistički info-centar 170
• Operator za pozive u međunarodnom telefonskom saobraćaju 115
• Operator za pozive u domaćem telefonskom saobraćaju 131
• Služba telefonskih informacija 118
Pozivi službama hitne pomoći se ne naplaćuju i službe su dostupne 24 časa, 7 dana u nedelji (službama za hitne slučajeve možete pristupiti posredstvom telefonskih javnih govornica bez potrebe posedovanja telefonskih kartica).

Kontakti:

Prilikom boravka u R. Turskoj, za konzularnih pomoć i zaštitu,možete se obratiti:
• Ambasadi R. Srbije u Ankari (adresa: YazanlarSokakNo. 1, P.K.28, 06691 Kavaklidere, Ankara,Turska), putem kontakt telefona: 090 312 426 02 36 i elektronske adrese: embserank@gmail.com
• Generalnom konzulatu R. Srbije u Istanbulu (adresa: SümbülSk. No: 2, LeventMah. Besiktas,34330 Istanbul, Turkey), putem kontakt telefona: 090 212 213 52 29 i elektronske adresa: konzulat.istanbul@mfa.rs

PRIJATAN BORAVAK U TURSKOJ
ŽELI VAM
SKI & SUN TRAVEL Team