Putovanje u Tursku

Za putovanje u Tursku neophodan je brzi antigenski test, negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, za sva lica starija od šest godina. Potvrda o potpunoj vakcinaciji izdata od strane nadležnog organa Srbije se priznaje umesto negativnog PCR testa. Licima mlađim od 18 godina koja se nalaze u pratnji roditelja koji poseduju potvrdu o vakcinaciji nije potreban PCR test.
U slučaju da lice ulazi u Tursku drumskim putem i ne poseduje negativan PCR test ili potvrdu o vakcinaciji, obavezan je karantin na adresi koja se prijavi kao mesto boravka. Ukoliko se ne poseduje adresa boravka, mesto karantina će utvrditi nadležna zdravstvena uprava. Sedmog dana karantina se lice testira i ukoliko rezultat bude negativan, karantin se prekida.
U roku od 72 sata pre dolaska u Tursku neophodno je elektronski se registrovati putem sledećeg linka: https://register.health.gov.tr/ . Tokom registracije se dodeljuje takozvani HES KOD koji predstavlja elektronski vid praćenja zdravstvenog stanja putnika. Neophodan je za ulazak u sve tržne centre, restorane, državne ustanove i druge objekte. Svi putnici su dužni da pri ulasku u Tursku pokažu isti u štampanoj ili elektronskoj formi.