Putovanje u Bugarsku

Trenutno nema ograničenja za ulazak u Bugarsku.

Detaljna informacija može se naći na sajtu Ambasade Srbije u Bugarskoj : http://sofia.mfa.gov.rs/cir/

VIZNI REŽIM
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Državljani R. Srbije u Bugarsku, kao članicu EU, mogu ući sa putnom ispravom, koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje zemlje.

Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Bilateralni Sporazum o socijalnoj sigurnosti ne pokriva sve troškove zdravstvene zaštite. Prema Sporazumu, lice koje turistički boravi u Bugarskoj i ima overenu zdravstvenu knjižicu u Srbiji, ostvaruje samo pravo na hitnu medicinsku pomoć, koju zahteva njegovo stanje, kako bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlje.
Ako se dogodi da vam u Bugarskoj bude potrebna hitna medicinska pomoć, a pre polaska na put niste pribavili potvrdu na obrascu SRB/BG 111 (Potvrda o pravu na davanje u naturi za vreme privremenog boravka u Bugarskoj), možete od zdravstvene ustanove zatražiti da ona to, u propisanoj proceduri, učini preko svog fonda (NZOK) ili je uputiti na Ambasadu, radi pružanja potrebnih informacija. Potvrdu izdaje nadležna filijala RFZO, prema mestu prebivališta osiguranika u Srbiji. Preporuka je da se, radi hitnosti, komunikacija između dva fonda odvija putem i-mejla, a da se originali dokumentacije naknadno dostave poštom.

S obzirom da, prema bugarskim propisima, troškovi potrošnog materijala (kao što su proteze, implanti, razna pomagala i drugo, koji najčešće nastaju prilikom hirurške intervencije) padaju na teret pacijenta, bugarske bolnice insistiraju da im pacijent ove troškove (koji mogu biti vrlo visoki) plati unapred. Imajući i vidu da, za sada, ne postoji pravni osnov da Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) refundira ove troškove po povratku u Srbiju, preporuka je da se, pre polaska na put, uplati putno zdravstveno osiguranje. Preporuka je, takođe, da se hitna pomoć pozove preko broja 112 i da se zatraži da vas upute u bolnicu, koja je u sistemu NZOK, kako ne biste plaćali troškove hitne medicinske pomoći.

OSTALO
Lokalna valuta u bugarskoj je lev (BGN). Da bi se izbegle moguće prevare, novac menjati samo na za to ovlašćenim mestima, najbolje u menjačnicama ili bankama, koje daju povoljniji kurs od hotela.
U hotelima, restoranima, hipermarketima, većim prodavnicama i benzinskim pumpama primaju se kreditne kartice Visa, MasterCard, American Express i DinersClub, dok se u manjim prodavnicama uglavnom plaća u gotovini.
Putnici koji putuju u Bugarsku trebalo bi da obrate pažnju na vremensku razliku od jednog časa (+ 1 čas) u Bugarskoj. Pozivni broj je 00 359 (+359 ), a internet domen „bg“.
Jedinstveni broj za sve hitne slučajeve (policija, hitna pomoć, vatrogasci) jeste 112.

PRIJATAN BORAVAK U BUGARSKOJ
ŽELI VAM
SKI & SUN TRAVEL Team