Putovanje u Bugarsku

Trenutno nema ograničenja za ulazak u Bugarsku.

Detaljna informacija može se naći na sajtu Ambasade Srbije u Bugarskoj : http://sofia.mfa.gov.rs/cir/