Putovanje u Bugarsku

VAŽNO OBAVEŠTENJE 

Iako se Srbija od 20. januara 2022. godine vraća u crven zonu, građani Srbijei članovi njihovih porodicamoći će ući u Bugarsku pod uslovom da ISTOVREMENO IMAJU:

1) važeći sertifikat o potpunoj vakcinaciji ili dokaz o preležanoj bolesti COVID-19

(bilo digitalni COVID EU sertifikat o vakcinaciji ili dokaz o preležanoj bolesti ili analogni dokument koji sadrži iste podatke)

i

2 ) negativan PCR test ne stariji od 72 sata od testiranja

(što dokazuje EU digitalni COVID sertifikat o testiranju ili analogni dokument koji sadrži iste podatke).

 

Deca do 12 godina moći ući bez covid dokumenata, a deca od 12 do 18 godina – sa negativnim PCR testom, ne starijim od 72 sata.

Nova naredba biće na snazi ​​od 20.01.2022.

 

DO PONOĆI 19.01.2022. VAŽIĆE SLJEDEĆE:

Naredba ministra zdravlja broj RD-01-977 od 26.11.2021. godine (važi od 12.01.2021. godine) uvedene privremene protivepidemijske mere koje se primjenjuju na lica koja ulaze u Bugarsku. Koje će mere biti primijenjene zavisi o tome da li putnici dolaze iz zemlje koja je, na osnovu procene prevalencije COVID-19, svrstana u zelenu, narandžastu ili crvenu zonu ili je zemlja u kojoj se epidemiološka situacija ubrzano pogoršava. Lista zemalja se periodično revidira i po potrebi obnavlja svakih 14 dana, a ukoliko se epidemiološka situacija u nekoj od zemalja pogorša, može se češće ažurirati.

 

Smatra se da je vakcinacija potpuno završena ako je primljen odgovarajući broj doza COVID-19 vakcina (2 doze), kao i ako je od tada preteklo 14 dana, računajući od datuma primanja poslednje doze.

Bugarska priznaje sve vakcine dostupne u Srbiji.

Detaljna informacija može se naći na sajtu Ambasade Srbije u Bugarskoj : http://sofia.mfa.gov.rs/cir/